Η συμφωνία συνεργασίας με την MARINTEK υλοποιείται στο πλαίσιο της επέκτασης της PRIMARY στον τομέα των λύσεων βελτιστοποίησης για τη ναυτιλία. Η MARINTEK, με έδρα τη Νορβηγία και θυγατρικές της στις Η.Π.Α. και τη Βραζιλία, έχει αναπτύξει λύσεις διαχείρισης και δρομολόγησης στόλων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ναυτιλιακών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, η PRIMARY προσφέρει λύσεις λογισμικού για την υποστήριξη στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων που μεγιστοποιούν τα κέρδη που προκύπτουν από τη βέλτιστη διαχείριση και τον προγραμματισμό στόλου.