Η MEL Μακεδονική Εταιρία Χάρτου, ηγέτιδα στον κλάδο παραγωγής ανακυκλωμένου χαρτονιού στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Ευρώπης, των χωρών της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, επέλεξε το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της. Η MEL αποσκοπεί στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας προγραμματισμού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ισονομία και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος βαρδιών.