Η νέα έκδοση 4.0 του λογισμικού Βέλτιστου Προγραμματισμού Βαρδιών OPTISHIFT της PRIMARY επικεντρώνεται στη γενική βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, το OPTISHIFT 4.0 είναι σημαντικά ταχύτερο από την προηγούμενη έκδοση σε όλες τις πτυχές. Επιπλέον, η εφαρμογή έχει επανασχεδιαστεί και τώρα είναι ακόμα πιο φιλική. Προστέθηκε νέα λειτουργικότητα προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η προετοιμασία του προγράμματος. Το OPTISHIFT 4.0 είναι διαθέσιμο σε όλους τους νέους πελάτες καθώς και σε όλους τους υπάρχοντες πελάτες με ενεργό συμβόλαιο συντήρησης / αναβάθμισης.