Η έκδοση 4.2 του OPTISHIFT αποτελεί μια μεγάλη αναβάθμιση του συστήματος Βέλτιστου Προγραμματισμού Βαρδιών και προσφέρει νέα προηγμένη λειτουργικότητα και καινούργια χαρακτηριστικά, τα οποία συνεισφέρουν στη συνολική βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η προετοιμασία του προγράμματος βαρδιών είναι τώρα ευκολότερη και ταχύτερη από ποτέ. Επιπλέον, ο χρήστης έχει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία και ελέγχει περισσότερες παραμέτρους προγραμματισμού με εύχρηστο τρόπο.