Η PRIMARY ανακοινώνει τη νέα έκδοση της πλατφόρμας Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Παραγωγής PPS. Οι νέες συμπληρωματικές ενότητες PPO (Production Planning Optimizer) και PSO (Production Scheduling Optimizer) ενσωματώνουν έναν προηγμένο μηχανισμό πρόβλεψης (Forecasting) καθώς και έναν αναβαθμισμένο μηχανισμό βελτιστοποίησης (Optimizer) που έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζει το βέλτιστο πρόγραμμα παραγωγής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα PPO & PSO ελαχιστοποιούν τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την παραγωγή αγαθών και αυξάνουν σημαντικά την ικανότητα παραγωγής χωρίς την ανάγκη για επένδυση στην αναβάθμιση δαπανηρού εξοπλισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επίδειξη της νέας προηγμένης λειτουργικότητας του PPS.