Η South East Europe Gaming, εταιρεία που διαχειρίζεται μέσω δικαιόχρησης καταστήματα OPAP Play, εμπιστεύεται το OPTISHIFT για τον προγραμματισμό των βαρδιών των ανθρώπων της. Το OPTISHIFT προσφέρει στη SEE Gaming τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις σε προσωπικό, διασφαλίζοντας παράλληλα το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.