Η NOVIBET, η πρωτοπόρος GameTech εταιρία, επέλεξε το OPTISHIFT για τον βέλτιστο προγραμματισμό βαρδιών των εργαζομένων της.

Εκμεταλλευόμενη την πλήρη λειτουργικότητα του OPTISHIFT, η NOVIBET έχει τη δυνατότητα να προβλέπει με ακρίβεια τις λειτουργικές απαιτήσεις της σε προσωπικό και στη συνέχεια να διασφαλίζει τη βέλτιστη κάλυψή τους μέσω του αυτόματου προγραμματισμού.

Ειδικότερα δε για τις ανάγκες του Customer Service, ενεργοποιείται η πλέον εξειδικευμένη λειτουργικότητα με τη χρήση των στοχαστικών μοντέλων Erlang-Α και Erlang-C προκειμένου να προβλεφθούν με ακρίβεια οι λειτουργικές ανάγκες για τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των εισερχόμενων κλήσεων και μηνυμάτων.

Παράλληλα, μέσω των αυτόματων ελέγχων σε όλα τα στάδια κατάρτισης του προγράμματος, η NOVIBET διασφαλίζει τη νομιμότητα του προγράμματος βαρδιών και επιπλέον καλύπτει την υποχρέωση της αποστολής του Ψηφιακού Ωραρίου προς το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.