Η CQS, εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πελατών σε μεγάλους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών, τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, επέλεξε το OPTISHIFT για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις προγραμματισμού των βαρδιών του προσωπικού του Τηλεφωνικού Κέντρου. Η CQS θα χρησιμοποιήσει την προηγμένη λειτουργικότητα του OPTISHIFT για να δημιουργήσει βέλτιστα χρονοδιαγράμματα βαρδιών που εγγυώνται τα επιθυμητά επίπεδα εξυπηρέτησης, ελαχιστοποιώντας το κόστος εργασίας. Επιπλέον, η CQS θα είναι σε θέση να παρακολουθεί όλους τους δείκτες που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό καθ ‘όλη τη λειτουργία του Call Center. Οι ενότητες Reporting και παρακολούθησης συνέπειας του OPTISHIFT θα επιτρέψουν επίσης τη βελτίωση της ολιστικής διαχείρισης του εργατικού δυναμικού.