Η PRIMARY εγκατέστησε την πλέον σύγχρονη λύση Προγραμματισμού Βαρδιών Εργαζομένων OPTISHIFT σε όλα τα καταστήματα της IKEA σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Μετά από εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και πιλοτική λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες, ο Όμιλος Φουρλή αποφάσισε να εγκαταστήσει το OPTISHIFT σε όλα τα καταστήματα της IKEA που διαχειρίζεται. Η PRIMARY θα προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα καταστήματα της IKEA μέσω της οργάνωσης και βελτιστοποίησης των χρονοδιαγραμμάτων εργασίας του προσωπικού που θα οδηγήσουν σε εξορθολογισμό της σχετικής διαδικασίας, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και στην καλύτερη χρήση των ανθρώπινων πόρων.