Η PRIMARY ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του OPTISHIFT στο REGENCY Casino Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας τις εκτεταμένες απαιτήσεις της εταιρείας για προγραμματισμό των βαρδιών του εργατικού δυναμικού. Η REGENCY αποτελεί μια εξαιρετικά απαιτητική περίπτωση όσον αφορά τον προγραμματισμό των βαρδιών, η οποία μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία. Η τεχνολογία βελτιστοποίησης της PRIMARY κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας και να βελτιώσει αυτά τα προγράμματα σε όλες τις πτυχές τους. Το OPTISHIFT ενσωματώθηκε άψογα στα υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών της REGENCY, προσφέροντας μια πολύ φιλική εμπειρία χρήστη. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών της REGENCY, οι οποίες επιτρέπουν τη στατιστική παρακολούθηση της ποιότητας του προγράμματος βαρδιών.